oze energy

Szybki Kontakt

(+48) 786-507-652

Sikorskiego 127b
05-420 Józefów

Zielona energia dla rolnictwa

 

Wsparcie na zieloną energię w gospodarstwie rolnym – najważniejsze informacje

3 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. W operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych pojawił się nowy obszar: Zielona energia w gospodarstwie rolnym. Nabór do programu zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ to ta instytucja czuwa w Polsce nad realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki dofinansowaniom, fotowoltaika dla rolnika będzie jeszcze mniejszym obciążeniem dla budżetu, a przez to stanie się bardziej dostępna. Do celów programu należą:

 • inwestycje w instalacje produkujące energię ze słońca,
 • tworzenie magazynów energii,
 • instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią (w tym możliwość instalacji pomp ciepła),
 • używanie energii ze słońca do zasilania urządzeń niezbędnych w gospodarstwie rolnym (np. wentylacja, oświetlenie),
 • osiąganie większych zysków z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

Kto skorzysta z dofinansowania?

Póki co, trudno o sprawdzone, szczegółowe informacje – nie są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najprościej mówiąc, dofinansowania będą przeznaczone dla rolników prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Możliwe, że przeniesione zostaną ogólne zasady obowiązujące w operacji Modernizacja Gospodarstw Rolnych. W takim przypadku, wielkość ekonomiczna gospodarstwa będzie musiała mieścić się w przedziale 13 000-200 000 euro, a powierzchnia nie będzie mogła przekroczyć 300 ha.

Możliwe też, że niektóre gospodarstwa będą miały pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o gospodarstwa ekologiczne czy położone na obszarach chronionych.

 

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Z dofinansowania sfinansujesz nie tylko panele słoneczne w Szczecinie i innych zakątkach Polski, ale też inne inwestycje. Otrzymane środki można przeznaczyć na:

 • instalację produkującą prąd z promieniowania słonecznego (moc do 50 kW),
 • magazyny energii i systemy inteligentnego zarządzania energią,
 • pompę ciepła (tylko, jeśli będzie połączona z fotowoltaiką),
 • koszty montażu wyżej wymienionych urządzeń,
 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kierowania robotami budowlanymi, konsultacje, doradztwo w sprawie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego,
 • koszty zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu patentów, licencji, praw autorskich itp.

Trzeba wziąć pod uwagę zasady kwalifikowania kosztów: produkowana energia może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstwa rolnego. W żadnym stopniu nie można zasilać dofinansowaną fotowoltaiką budynków mieszkalnych. Minimalna wysokość kosztu kwalifikowanego ma wynieść 15 tysięcy złotych netto.

Ile pieniędzy można dostać?

Każdy rolnik, którego interesuje fotowoltaika w mazowieckim czy innym województwie, w pierwszej kolejności zainteresuje się wysokością dofinansowania. Budżet programu ma wynosić aż 80 milionów euro, dlatego wsparcie prawdopodobnie otrzyma ponad 2000 gospodarstw rolnych. Warto wziąć pod uwagę, że jeden beneficjent nie otrzyma więcej niż 150 000 złotych na jedno gospodarstwo rolne. Maksymalna wysokość pokrycia kosztów kwalifikowanych będzie zależna m.in. od wieku rolnika.

Dofinansowanie wyniesie:

 • 60% kosztów kwalifikowanych – dla młodych rolników (<40 lat) i inwestycji zbiorowych,
 • od 30 do 50% kosztów kwalifikowanych – dla pozostałych inwestycji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z czasem będzie udostępniać coraz więcej informacji na temat nowego programu dofinansowań, dlatego warto być na bieżąco z terminami, warunkami i potrzebnymi dokumentami.